Llywodraeth Leol a Chenedlaethol

WARD PENTIR

 

Cynghorydd Menna Baines

Menna Baines

Gwybodaeth gyswllt:
200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DT

Ffôn: 01248 364 522

Ffôn Symudol: 07867 697 921

E-bost busnes: cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru

Aelodaeth Pwyllgorau:

 

ETHOLAETH ARFON

 

Siân Gwenllian AC

Sian Gwenllian AM

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA
Ffôn: 0300 200 7192

Cyfeiriadau Etholaeth:
8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE
Ffôn: 01286 672076

70 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1NR
Ffôn: 01248 372948

E-bost: Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru

Facebook: www.facebook.com/SianGwenllianACAM

Twitter: www.twitter.com/siangwenfelin

Yn dilyn yr etholiad penodwyd Siân yn llefarydd Plaid Cymru dros Lywodraeth Leol, yr iaith Gymraeg, Cydraddoldeb a Chynllunio.


AELODAU RHANBARTH GOGLEDD CYMRU

 

Llyr Gruffydd AC

Llyr Gruffydd AC
(Gogledd Cymru)
Plaid Cymru

Mark Isherwood AC

Mark Isherwood AC
(Gogledd Cymru)
Ceidwadwyr Cymreig

Michelle Brown AC

Michelle Brown AC
(Gogledd Cymru)
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)

Nathan Gill AC

Nathan Gill AC
(Gogledd Cymru)
Annibynnol

 

ETHOLAETH ARFON

 

Hywel Williams AS

Hywel Williams AS

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Seneddol:
Ty’r Cyffredin
Llundain
SW1A 0AA
Ffôn: 020 7219 8150

Cyfeiriadau Etholaeth:
8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE
Ffôn: 01286 672076

70 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1NR
Ffôn: 01248 372948

E-bost: hywel.williams.mp@parliament.uk

Twitter: twitter.com/hywelplaidcymru